Strona główna

 „Mowa nie może istnieć bez myślenia,
a myślenie jest podstawą, na której się ona kształtuje”
(Irena Styczek, „Logopedia”)

Myślenie jest fundamentem dla mowy, podstawą języka, a język – tym, co pozwala dziecku tworzyć myśl o świecie. Każde dziecko ma prawo do takiej wiedzy i takich umiejętności, które pozwolą mu łatwiej i sprawniej wejść w otaczający je świat; każde dziecko ma prawo rozumieć i komunikować się ze światem, więc należy mu to umożliwić  –  dać do ręki odpowiednie „narzędzia”, nauczyć obsługi, podać wskazówki, nakierować… 

Wszystko dzieje się na zasadzie stymulacji rozwoju funkcji poznawczych dziecka: pamięci, uwagi, koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia werbalnego, kategoryzacji, definiowania, porównywania, uogólniania, kojarzenia, abstrahowania i mowy. Dzięki odpowiedniemu kształtowaniu tych funkcji, można zapobiec wielu zaburzeniom, m.in. opóźnionemu rozwojowi mowy, nieprawidłowej wymowie, gorszym wynikom w nauce, dysleksji, zaburzeniom w rozumieniu emocji, nadruchliwości lub pomóc dziecku w pomnażaniu zdolności intelektualnych.

Głównym założeniem mojego gabinetu jest zatem podnoszenie sprawności intelektualnej i językowej dziecka poprzez szereg zintegrowanych działań terapeutycznych: terapię mowy i rozumienia języka (sprawność komunikacji językowej), terapię wczesnego czytania (czytanie jest funkcją mózgu), terapię manualną (istnieje ścisła zależność pomiędzy ruchem rąk a sprawnością językową) oraz ogólne ćwiczenia stymulujące pracę dziecięcego umysłu.

Terapię kieruję zarówno do dzieci rozwijających się prawidłowo, jak i tych, których rozwój jest zaburzony, bowiem i  jedne, i drugie wymagają mądrej pomocy. Każde dziecko traktuję indywidualnie, gdyż każde z nich ma swój własny świat marzeń i wyobrażeń, a moim celem jest poznać ich świat, by radośnie rozwijały swoją ciekawość.

Pamiętaj, że  los Twojego dziecka zależy od Twojej troski…

       dr Ilona Cieślik-Grela